• 089-697-1656
  • 93 20 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • millionshouse47@Gmail.com
ข่าวสาร
มาตราการช่วยเหลือลูกหนี้

นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนที่กำลังเผชิญกับ วิกฤติโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ในเวลานี้ เหล่าธนาคารและสถานบันการเงินรวมทั้งบริษัทลีสซิ่งทั้งหลายมี มาตรการ พักชำระหนี้ ช่วยลดภาระช่วง โควิด-19 ระบาดในเวลานี้